BACK TO THE NEWS

PIĘKNO WE WSZYSTKICH JEGO FORMACH


TO PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ ALFAPARF GROUP I AIPD BERGAMO, OBECNIE TRWA JEGO DRUGA EDYCJA MAJĄCA NA CELU ZAPEWNIENIE MŁODYM OSOBOM Z ZESPOŁEM DOWNA PRZYSZŁOŚCI W ZAWODZIE.

Piękno we wszystkich jego formach było ogromnym sukcesem pod względem społecznym. Po jego pierwszej, udanej edycji oraz dzięki oddaniu i staraniom Alfaparf Group i AIPD Bergamo (Italia Association of People with Down’s Syndrome) w lutym 2016 r. ruszy nowy cykl edukacyjny.

 

Celem tego projektu jest zaoferowanie tej młodzieży możliwości rozwijania nowych umiejętności zawodowych, poprawa ich pozycji w społeczeństwie oraz pomoc w wejściu na rynek pracy.

 

Piękno we wszystkich jego formach to nie tylko szansa na nabycie przydatnych umiejętności niezbędnych do budowania kariery zawodowej, ale również narzędzie mające na celu sprzyjanie włączeniu społecznemu.

bellezza-forme2

Grupa składa się z 6 dziewcząt i chłopców, 4 instruktorów ALFAPARF GROUP i 2 instruktorów AIPD.
Wykorzystywana jest innowacyjna metoda edukacyjna opracowana specjalnie na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie: lekcje teoretyczne z filmami, zdjęciami i wykładami naprzemiennie z sesjami praktycznymi mającymi na celu poprawę umiejętności manualnych poszczególnych uczniów.
Teoria nabyta w trakcie zajęć będzie wprowadzana w praktykę pod koniec kursu, przed przystąpieniem do egzaminu, co ma zapewnić możliwie najszerszy zakres nabytej wiedzy.

Projekt jest skierowany do młodzieży i dorosłych z zespołem Downa w wieku od 18 lat.

Kurs jest podzielony na czterogodzinne spotkania raz w tygodniu, od 15 do 19, przez okres 14 tygodni (10 tygodni Modułu Sesji Praktycznych + 4 tygodnie praktyk w salonach fryzjerskich).

Po zakończeniu kursu oraz po zdaniu egzaminu sprawdzającego osiągnięte wyniki, grupa jest gotowa do pełnoprawnego praktykowania umiejętności nabytych podczas kursu wymaganych w danym profilu zawodowym. Następnym krokiem są praktyki.

Po zakończeniu modułu teoretycznego uczniowie rozpoczną sesje praktyczne w partnerskich salonach fryzjerskich.
To doświadczenie pozwoli uczniom na dostosowanie się do przyszłego świata profesjonalnego, pokazując im jak wchodzić w interakcję z innymi ludźmi oraz omijać trudności związane z niepełnosprawnością intelektualną, zachęcając ich jednocześnie do szerzenia nowej świadomości społecznej.

Zajęcia odbywają się pod adresem: Via Gambirasio 65, Bergamo.

 

O PROJEKCIE

Meta Social, brazylijska instytucja od dłuższego czasu zajmująca się działalnością społeczną w 2013 r. rozpoczęła projekt “Beleza em todas suas formas”, projekt sprzyjający włączeniu społecznemu w celu wspomagania edukacji i rozwoju zawodowego młodzieży z zespołem Downa. Alfaparf Group, włoski międzynarodowy koncern z branży kosmetycznej zdecydował stać się partnerem dla Meta Social w tym innowacyjnym projekcie, opracowując i prowadząc kursy szkoleniowe dla asystentów fryzjera.

Wyniki są nadzwyczaj zadowalające: spośród 91 osób aż 22 osoby znalazły pracę w zawodzie po ukończeniu kursu.

 

bellezza-forme3

Wielu uczniów znalazło prawdziwą pracę jako „asystent fryzjera”: „Piękno we wszystkich jego formach” pokazało, że nie jest tylko projektem na papierze, ale pierwszym i przede wszystkim realnym wkładem w osobisty i profesjonalny rozwój tych chłopców i dziewcząt.

Pozwólcie się zainspirować historii Anny, młodej dziewczyny z zespołem Downa: po skończeniu kursu została zatrudniona w Alfaparf Milano!