INFORMACJA O STOSOWANIU PLIKÓW COOKIE


W niniejszej informacji o stosowaniu plików cookie opracowanej zgodnie z wytycznymi organu ds. ochrony danych osobowych (nazywanego dalej „organem”) nr 229 z dnia 8 maja 2014 r., zatytułowanymi “Charakterystyka uproszczonych metod ujawniania i uzyskiwania zgody na korzystanie z plików cookies” (nazywanych dalej “wytycznymi ws. plików cookie”), spółka Beauty & Business S.p.A., z siedzibą pod adresem via Ciserano, 24046, Osio Sotto (BG), Włochy (nazywana dalej „B&B”), pełniąca funkcję administratora danych, opisuje rodzaj plików cookie wykorzystywanych przez stronę internetową www.alfaparfmilano.com/, jak również cele i procedury wykorzystywania danych i zarządzania nimi.

Niniejsza informacja o stosowaniu plików cookie stanowi nieodłączną część informacji o przetwarzaniu danych osobowych, z którą można się zapoznać, klikając na link adresowy znajdujący się u dołu poszczególnych stron naszej strony internetowej.

 

Czym są pliki cookie?

Zasadniczo pliki cookie są niewielkimi ciągami tekstowymi, które strony internetowe odwiedzane przez użytkowników (z reguły przeglądarki) wysyłają do komputerów użytkowników, gdzie są one następnie zapisywane oraz odsyłane z powrotem do tych samych stron internetowych następnym razem, kiedy ten sam użytkownik odwiedzi daną stronę.

Podczas przeglądania danej strony internetowej na komputer użytkownika mogą zostać przesłane zarówno pliki cookie z odwiedzanej strony, jak i pliki cookie wysyłane przez inne strony internetowe lub serwery internetowe (pliki cookie stron trzecich), na których mogą znajdować się poszczególne elementy (takie jak obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron innych domen itd.), które są wyświetlane na stronie internetowej odwiedzanej przez użytkownika.

Zasadniczo pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak przeprowadzanie uwierzytelnienia IT, monitorowanie sesji, zapisywanie informacji na temat określonych konfiguracji dotyczących użytkowników wchodzących na serwer, tworzenie profili itd.

Właściwe pliki cookie

Właściwe pliki cookie są instalowane na komputerze użytkownika i są zarządzane bezpośrednio przez B&B za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

B&B może wykorzystywać pliki cookie w różnych celach. W niektórych częściach naszej strony internetowej pliki cookie są niezbędne i bez nich użytkownik nie miałby możliwości korzystania z naszych usług. B&B nieustannie poszukuje sposobów, aby usprawnić swoją stronę internetową i ułatwić pozyskiwanie informacji na temat swoich produktów. W tym celu ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób są wykorzystywane nasze usługi i nasza strona internetowa. Pliki cookie pomagają nam zaoferować użytkownikom lepsze i bogatsze doświadczenia, na przykład pozwalając sugerować informacje, które w większym stopniu mogą zainteresować użytkownika.

Pliki cookie nawigacji lub sesyjne

Pliki cookie nawigacji lub sesyjne są niezbędne, ponieważ umożliwiają użytkownikom poruszanie się po naszej stronie, wykonywanie działań ściśle niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej (na przykład umożliwiają użytkownikom dokonanie zakupu lub uwierzytelnienie ich tożsamości w celu uzyskania dostępu do sekcji o ograniczonym dostępie) a w związku z powyższym, gwarantują bezproblemową nawigację i użytkowanie strony internetowej. Te pliki cookie nie są zapisywane na stałe na komputerze użytkownika, co oznacza, że znikają po zamknięciu przeglądarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagana wcześniejsza zgoda użytkownika do wykorzystywania tych plików cookie oraz do procesów przetwarzania z nimi powiązanych. Niemniej jednak użytkownik może zdecydować się na niewydanie zgody na instalację tych plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki, jednak musi mieć świadomość, że taka decyzja może negatywie wpłynąć na jego użytkowanie naszej strony internetowej.

Pliki cookie funkcjonalne

Pliki cookie funkcjonalne, które zgodnie z wytycznymi dot. plików cookie są klasyfikowane jako pliki cookie techniczne, umożliwiają naszej stronie zapamiętanie niektórych wyborów użytkownika (takich jak lokalizacja geograficzna czy język), pozwalając zapewnić użytkownikom bardziej spersonalizowaną i zoptymalizowaną nawigację (na przykład wyszukiwanie i identyfikacja sklepu znajdującego się najbliżej lokalizacji geograficznej wskazanej przez użytkownika oraz przedstawianie treści strony internetowej w języku wybranym przez użytkownika).

B&B nie wykorzystuje tych plików cookie w celu tworzenia profilu działań związanych z użytkowaniem strony przez użytkownika. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu spersonalizowania usług dostarczanych przez B&B. Informacje zgromadzone za pomocą tych plików cookie są anonimowe.

Pliki cookie funkcjonalne nie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, ale poprawiają one jej jakość oraz doświadczenie użytkownika podczas korzystania ze strony. W związku z powyższym w przypadku braku zgody na wykorzystywanie tych plików cookie, jakość działania i funkcjonalność www.alfaparfmilano.com/ może być gorsza, a dostęp do niektórych treści na stronie internetowej może być ograniczony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagana wcześniejsza zgoda użytkownika do wykorzystywania tych plików cookie oraz do procesów przetwarzania z nimi powiązanych. Niemniej jednak użytkownik może zdecydować się na niewydanie zgody na instalację tych plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki.

Pliki cookie osób trzecich

W poniższej tabeli przedstawiono pliki cookie stron trzecich obecne na www.alfaparfmilano.com/. Za te pliki cookie bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialność ponosi dana strona trzecia, która instaluje je na komputerze użytkownika i dzielą się ona na następujące makrokategorie:

 • Analityczne: te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia i analizowania informacji statystycznych na temat użytkowników oraz wizyt na stronie internetowej;
 • Reklamowe: te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania usług reklamowych na danej stronie internetowej.

Niektóre pliki cookie stron trzecich mogą być również wykorzystywane do celów profilowania użytkowników, a zatem do gromadzenia informacji na temat preferencji wyrażonych przez użytkownika podczas nawigowania po internecie. Więcej szczegółów dotyczących plików cookie stron trzecich wykorzystywanych również do profilowania przedstawiono w poniższej tabeli.

Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać plików cookie stron trzecich na swoje komputery, mogą skorzystać z zamieszczonych poniżej linków, aby przejść do modułów zgody na korzystanie z plików cookie tych stron trzecich i odrzucić pliki cookie. W szczególności proszę zwrócić uwagę, że pliki cookie wykorzystywane przez strony trzecie również do profilowania nie są administrowane przez B&B, w związku z czym B&B nie ma żadnego, pośredniego ani bezpośredniego dostępu do informacji gromadzonych za ich pośrednictwem.

 

 

 

Plik cookie

 

 

Nazwa pliku cookie

 

 

Rodzaj i funkcja

 

 

Profilowanie

 

 

Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__utma

__utmb

__utmc

__utmt

__utmz

__ga

 

 

Analytics

 

These cookies are generally used to distinguish users and navigation sessions, to identify new visits or new navigation sessions and to save information about the user’s reaction to the website’s content.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Privacy Disclosure

 

Google Analytics Deactivation

 

Jak dezaktywować pliki cookie?

Zalecamy, aby użytkownicy, którzy chcą dezaktywować jeden lub kilka typów plików cookie wykorzystywanych na tej stronie internetowej, wyrazili swój wybór za pośrednictwem formularzy zgody stron trzecich wymienionych w niniejszej informacji.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Niemniej jednak istnieje możliwość odmowy zaakceptowania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Niezależnie od tego nie zalecamy dezaktywacji plików cookie, ponieważ to mogłoby uniemożliwić swobodne poruszanie się między stronami oraz korzystanie ze wszystkich opcji dostępnych na naszej stronie.

Poniższe linki zawierają informacje na temat tego, w jaki sposób dezaktywować pliki cookie na najczęściej używanych przeglądarkach:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Apple Safari

Opera

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, proszę zapoznać się ze stroną http://www.youronlinechoices.com/it/, gdzie zamieszczone są informacje na temat tego, jak usuwać pliki cookie lub zarządzać nimi w zależności od przeglądarki oraz w jaki sposób gospodarować preferencjami dotyczącymi plików cookie stron trzecich.

 

Prawa użytkownika

Administratorem danych jest Beauty & Business S.p.A., z siedzibą pod adresem: via Ciserano, 24046, Osio Sotto (BG), Włochy.

W dowolnej chwili oraz bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy użytkownik może korzystać z praw przysługujących mu na mocy art. 7 włoskiego dekretu z mocą ustawy nr 196/2003 – „Kodeks ochrony danych osobowych”, wysyłając e-mail na adres: alfaparf@alfaparf.it

Dla zachowania większej jasności, poniżej zamieszczono pełny tekst Art. 7 Kodeksu ochrony danych osobowych:

Art. 7 – Prawo dostępu do danych osobowych oraz pozostałe prawa

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać informację o istnieniu dotyczących jej danych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane; Ponadto ma ona prawo otrzymać dotyczące jej dane w zrozumiałej formie.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać informacje o:
 3. a) źródle pochodzenia danych osobowych;
 4. b) celu i metodach przetwarzania danych;
 5. c) wykorzystywanym systemie, o ile dane przetwarzane są elektronicznie;
 6. d) najważniejszych danych umożliwiających identyfikację podmiotu uprawnionego, administratora i przedstawiciela wyznaczonego na mocy art. 5 ust. 2;
 7. e) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub o osobach, które mogą wejść w ich posiadanie jako przedstawiciele wyznaczeni na terytorium danego kraju, administratorzy lub pełnomocnicy.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo domagać się:
 9. a) aktualizacji danych, sprostowania lub, jeśli jest tym zainteresowana, uzupełnienia danych;
 10. b) skasowania danych przetworzonych niezgodnie z prawem, przekształcenia ich w formę anonimową lub ich zablokowania; dotyczy to także danych, których przechowywanie nie jest wymagane ze względu na cele, dla których zostały zgromadzone, a następnie przetworzone;
 11. c) potwierdzenia, że czynności, o których mowa w punkcie a) i b) zostały przekazane do informacji, także co do ich treści, tym podmiotom, którym dane zostały przekazane lub do których zostały rozpowszechnione, za wyjątkiem sytuacji, w której realizacja tego wymogu jest niemożliwa lub wiąże się z koniecznością wykorzystania środków nieproporcjonalnych do chronionego prawa.
 12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w pełnym zakresie lub częściowo:
 13. a) z uzasadnionych przyczyn sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, nawet jeśli dane te są zgodne z celem, w jakim zostały zebrane;
 14. b) sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, jeśli jego celem jest przesyłanie materiałów reklamowych, prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzanie badań rynkowych lub przesyłanie komunikatów o charakterze handlowym.”

 

Kontynuując przeglądanie podstron strony internetowejwww.alfaparf.com/ bez wprowadzania żadnych wyborów w formularzach zawartych w niniejszej informacji, użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików cookie na jego komputerze.