FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Miasto
Numer telefonu
Kontakt w sprawie*
Wiadomość*
Polityka prywatności*

Poniższa klauzula objaśnia, w jaki sposób strona internetowa alfaparfmilano.com przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy wchodzą na stronę i korzystają z udostępnianych na tej stronie usług internetowych.

Ta klauzula informacyjna odnosi się wyłącznie do strony alfaparfmilano.com i nie dotyczy żadnych innych stron internetowych, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp poprzez zamieszczone na niej linki.

Wszystkie dane osobowe stron (osób fizycznych lub prawnych), które z różnych przyczyn korzystają z usług dostępnych na stronie, są przetwarzane przez Beauty & Business S.p.A.(Administrator Danych) zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami oraz z przestrzeganiem obowiązujących zasad dotyczących poufności i w zakresie dotyczącym celów, o których mowa poniżej.

Opcjonalne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy podane na stronie internetowej powoduje przekazanie adresu poczty elektronicznej nadawcy, jak również prawdopodobnie innych danych osobowych zawartych w wiadomości, aby możliwa była odpowiedź na zadane pytania. Dostęp do określonych usług lub uzyskanie odpowiedzi na określone zapytania mogą wiązać się z koniecznością wprowadzenia danych osobowych we właściwych arkuszach. W takim przypadku niezbędne jest podanie wszystkich wymaganych danych, aby było możliwe wykonanie wszystkich niezbędnych operacji na rzecz danej strony, a bez wspomnianych powyżej danych świadczenie danej usługi może nie być możliwe. Niezależnie od powyższego, podczas wypełniania danego arkusza użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z konkretnymi informacjami dotyczącymi danej usługi.

Do wskazanych w niniejszym dokumencie celów dane osobowe mogą być przetwarzane z użyciem narzędzi ręcznych, elektronicznych i internetowych, w oparciu o operacje logiczne powiązane z danymi celami a niezależnie od wszystkiego w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność samych danych zgodnie z zapisami dekretu z mocą ustawy nr 196/2003.

W trakcie normalnego użytkowania systemy komputerowe i procesy wykorzystywane przez oprogramowanie do zarządzania stroną pozyskują pewnie dane osobowe, a przekazanie tych danych jest ściśle powiązane z użytkowaniem protokołów komunikacji Internetu.

Powyższe informacje nie są gromadzone w celu powiązania z rozpoznanymi stronami uczestniczącymi w procesie, ale z uwagi na ich charakter mogą one identyfikować użytkowników w trakcie przetwarzania danych oraz kojarzyć je z danymi stron trzecich.

Do tych informacji należą adresy IP lub nazwy komputerów używanych przez użytkowników w celu połączenia się ze stroną, adresy URI wywoływanych informacji, godzina wywołania, metoda wywołania, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (powodzenie, błąd itd.) i inne parametry dotyczące systemu operatywnego użytkownika. Niniejsze dany używane sa przez firmę ECV wyłącznie w anonimowej formie i dla celów statystycznych związanych z użytkowaniem strony internetowej i jej prawidłowego działania. Dane są przechowywane przez okres określony w odpowiednich przepisach i mogą być używane i przechowywane w przypadku podejrzenia o przestępstwo informatyczne naruszające stronę internetową.

Pliki znane jako pliki „cookies” (niewielkie ciągi tekstowe, które strona internetowa wysyła do komputera użytkownika w celu wykonywania dodatkowych funkcji, niezbędnych do pełnego korzystania ze strony lub do śledzenia wizyt na różnych stronach) są wykorzystywane wyłącznie do monitorowania skuteczności obecności strony on-line oraz w celu zidentyfikowania najczęściej odwiedzanych stron. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania danych osobowych takich jak nazwiska czy adresy e-mail.

Informacje zgromadzone wskutek korzystania z plików cookies są gromadzone w formie anonimowej dla celów statystycznych, na przykład w celu zweryfikowania ile razy dana strona była odwiedzana w określonym przedziale czasowym, jak często odwiedzane są dane strony lub jakie ścieżki użytkownik wybiera, aby przejść z jednej strony na drugą.

Jeśli nie życzą sobie państwo otrzymywać plików cookies, należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę – instrukcje są przedstawione w dokumentacji waszej przeglądarki.

Pracownicy lub podmioty powiązane z Administratorem Danych mogą uzyskać dostęp do danych, jeśli są przypisani do danego procesu lub go nadzorują. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których jest to dozwolone zgodnie z przedstawionymi informacjami lub obowiązującymi przepisami a niezależnie od wszystkiego z wykorzystaniem dozwolonych metod.

Aby zweryfikować wprowadzone dane, pozyskać je, zaktualizować lub poprawić, jak również w celu skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących użytkownikom na mocy art. 7 kodeksu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy będącej administratorem danych, wysyłając e-mail na adres: alfaparf@alfaparf.it, lub pisząc na adres: Alfa Parf Group s.p.a. - Ufficio Clienti - Via Ciserano snc, Osio Sotto (BG), 24046.

Administratorem danych jest Beauty & Business S.p.A. z siedzibą prawną pod adresem Via Antonio Aldini 206, Bolonia oraz z siedzibą administracyjną w Osio Sotto (prowincja Bergamo) pod adresem Via Ciserano snc, 24046. Kompletny i aktualny wykaz podmiotów odpowiedzialnych można uzyskać, przedkładając wniosek administratorowi danych.