Newsletter

header-nl

 

Prenume*
Nume*
Email*
Oras
Telefon
Politica de confidențialitate*

Următorul act explică modul în care site-ul alfaparfmilano.com procesează datele personale ale utilizatorilor care accesează site-ul și utilizează serviciile sale Web .

Această secțiune se referă exclusiv la alfaparfmilano.comsite și nu la orice alte site-uri pe care utilizatorii le pot accesa prin intermediul link-urilor.

Toate datele cu caracter personal ale părților (persoane fizice și/ sau persoane juridice) care, din diverse motive, accesează serviciile oferite de site, vor fi procesate de Concept Beauty Distribution SRL (Operatorul de date), în conformitate cu legile în vigoare și, în orice caz, cu confidențialitatea datoratea și în limitele scopurilor prevăzute în prezenta.

Trimiterea în mod opțional și în mod voluntar mesaje e-mail la adresele furnizate pe site duce la preluarea adresei de e-mail a expeditorului, precum și, eventual, a altor date cu caracter personal incluse în mesaj, astfel încât anchetele să poată primi un răspuns. Accesul la anumite servicii sau răspunsul la anumite cereri pot necesita introducerea datelor cu caracter personal în cupoane relevante specifice; în acest caz, datele solicitate trebuie să fie obținute pentru ca toate operațiunile care urmează să fie executat și fără de care ar putea fi imposibil de a furnizat serviciul în cauză . În orice caz, atunci când utilizatorul completează un cupon el va avea posibilitatea de consultare a informațiilor specifice cu privire la serviciul solicitat.

În scopurile indicate, datele cu caracter personal pot fi prelucrate cu ajutorul instrumentelor manuale, instrumente de calculator și instrumente online în logica strict corelată cu scopurile respective și, în orice caz, astfel încât să se garanteze securitatea și confidențialitatea datelor în sine în conformitate cu dispozițiile Decretului legislativ 196/2003.

Pe parcursul utilizării normale, sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru a administra site-ul solicită anumite date cu caracter personal, precum și transmiterea datelor menționate este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile implicate identificate, dar prin natura lor, acestea pot identifica utilizatorii în timpul prelucrării și asocieri cu terțe părți de informație.
Această categorie include adrese IP și numele de domeniu pentru calculatoarele utilizate de către utilizatorii care se conectează la site, adrese de notare URI (Uniform Resource Identifier) pentru resursele solicitate, în momentul cererii, metodă utilizată pentru a trimite cererea la server dimensiunea fișierului primit ca răspuns, numărul de cod care indică starea răspunsului furnizat de server (rezultat bun, de eroare, etc.), precum și alți parametri relevanți ai sistemului de operare și mediul informatic propriu al utilizatorului. Aceste informații sunt utilizate exclusiv în scopul compilarii datelor statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica dacă funcționează corect; acestea sunt reținute pentru perioada stabilită de reglementările relevante. Datele pot fi utilizate pentru a determina răspunderea în cazul unor infracțiunil informatice suspectate care ar putea distruge site-ul.

Elementele cunoscute sub numele de “cookies” (fișiere mici de text pe care site-ul le trimite computerele vizitatorilor, în scopul de a îndeplini funcții suplimentare, necesare pentru utilizarea completă a site-ului și/ sau pentru urmărirea vizitelor la diverse pagini) sunt folosite numai pentru a monitoriza eficacitatea directă a existenței site-ului on-line și pentru a determina care sunt paginile vizitate cel mai frecvent; în orice caz, cookie-urile nu sunt folosite pentru a obține date cu caracter personal, cum ar fi numele sau adresele de e-mail.

Informațiile colectate folosind cookie-uri sunt agregate pe o bază anonimă în scopuri statistice, de exemplu, pentru a verifica de cât de multe ori site-ul a fost vizitat într-o anumită perioadă de timp sau cât de des anumite pagini sunt vizitate sau rutele parcurse pentru trecerea de la o pagină la alta.

Dacă nu doriți să primiți cookie-uri, vă rugăm să vă configurați browser-ul în mod corespunzător: instrucțiunile pentru a face acest lucru sunt incluse în documentația browserului.

Angajații și/sau asociații Operatorului de Date pot cunoaște datele în cazul în care acestea le sunt atribuite pentru a efectua o prelucrare sau pentru o supervizare de prelucrare; datele nu vor fi împărtășite sau comunicate unor părți terțe, cu excepția cazului în care se face în temeiul permis conform secțiunii de informații și/sau legii și , în orice caz, folosind metodele permise.

S.C. CONCEPT BEAUTY DISTRIBUTION SRL, înregistrat la ANSPDCP în baza notificării numărul 30283, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui website și are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Datele dumneavoastră pot fi utilizate pe viitor în scopul efectuării operațiunilor de reclamă, marketing și publicitate și nu vor fi dezvăluite terțelor părți. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC Concept Beauty Distribution SRL, Calea Rahovei nr.266-268, Sector 5, Bucuresti sau office@conceptbeauty.ro.